Poziv na predavanje: Prof. E. Martincic “Modeling and Manufacturing of Microsystems and Sensors”

Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija, IEEE Hrvatska sekcija – Odjel za mjerenja i instrumentaciju, Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku pozivaju vas na predavanje
“Modeling and Manufacturing of Microsystems and Sensors”
kroz koje će profesor Emile Martincic dati pregled istraživanja Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, University Paris-Sud, University Paris Saclay.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 10. travnja 2017. godine, u 11.00 sati, u dvorani D-160 Fakulteta elektrotehnike i računarstva.