Savjetovanje na temu: Nacrt prijedloga pravilnika o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora

Otvoreno je savjetovanje na temu: Nacrt prijedloga pravilnika o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5804 [1]

Zakonska osnova za izradu ovog Pravilnika je članak 49. stavak 8. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti ( (»Narodne novine«, br. 141/13 i 39/15). Njime se propisuju : uvjeti te način zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, obveza vođenja evidencije o istima, njihov sadržaj, način vođenja i rokovi čuvanja te opseg i način izvješćivanja kao i popis i uvjeti djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora te popis dokumenata kojima se u postupku davanja odobrenja dokazuje da je udovoljeno propisanim uvjetima.

Savjetovanje je otvoreno do: 3.9.2017.

Pozivamo zaintersirane članove da se uključe individualno ili preko Društva (osoba za kontakt: dr. sc. Mario Medvedec).