E-savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Ministarstvo zdravstva otvorilo je e-savjetovanja o Nacrtu prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=7214

Pozivam zainteresirane članove HDBIMF-a da pošalju svoje mišljenje o navedenom Nacrtu prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti do 29. travnja 2018. na adresu Društva (hdbimf@hdbimf.hr) kako bi objedinjene komentare, kao stav HDBIMF-a,  poslali do zatvaranja e-savjetovanja.

Ističem da se u navedenom Nacrtu prijedloga Zakona o zdravstvenoj zaštiti, i to  Člankom 155. stavak 2, definira da se zdravstvenim radnicima smatraju i biomedicinski inženjeri i medicinski fizičari za što smo se kao Društvo dugo godina zalagali.