The 1st World Conference on Biomedical Applications of Electromagnetic Fields – EMF-Med 2018

Znanstveni skup The 1st World Conference on Biomedical Applications of Electromagnetic Fields – EMF-Med 2018 održat će se u Splitu od 10. do 13. rujna 2018. HDBIMF je jedan od pokrovitelja skupa.

Detalji o konferenciji dostupni su na https://emf-med2018.org/. Nakon konferencije slijedi pridružena ljetna škola od 13. do 15. rujna 2018.

Rok za slanje radova produžen je do 4. srpnja 2018.  Poziv za slanje radova preuzmite s ovog linka.

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave i sudjeluju.

Poziv na simpozij ‘Kineziologija u sportu i medicini: od biomehanike do sociodinamike’

Simpozij o ‘Kineziologiji u sportu i medicini: od biomehanike do sociodinamike’ K-BioS 2018 održat će se u okviru kongresa ‘icSPORTS’ u Sevilji, Španjolska od 20.-21. rujna 2018. Svi detalji o simpoziju dostupni su na http://www.icsports.org/K-BioS.aspx . Pozivamo sve zainteresirane da sudjeluju, posebice članove naše sekcije za biomehaniku.

Rok za slanje radova je produže do 12. srpnja 2018. Autori će biti obaviješteni o prihvaćanju rada do 23. srpnja 2018., a rok za finalnu (camera-ready) verziju rada je 31. srpnja 2018.

Prof. dr. sc. Ratko Magjarević izabran za predsjednika IFMBE-a za razdoblje 2021. – 2024.

 

Na skupštini Međunarodne federacije za medicinsko i biološko inženjerstvo (International Federation for Medical and Biological Engineering), koja je u sklopu Svjetskog kongresa medicinske fizike i biomedicinskog inženjerstva održana 5. lipnja 2018. godine u Pragu, prof. dr. sc. Ratko Magjarević, prethodni predsjednik HDBIMF-a i prethodni predsjednik IFMBE-a izabran je ponovno za predsjednika IFMBE-a za razdoblje 2021. – 2024.

U ime HDBIMF-a upućujemo mu iskrene čestitke !