Poziv na simpozij ‘Kineziologija u sportu i medicini: od biomehanike do sociodinamike’

Simpozij o ‘Kineziologiji u sportu i medicini: od biomehanike do sociodinamike’ K-BioS 2018 održat će se u okviru kongresa ‘icSPORTS’ u Sevilji, Španjolska od 20.-21. rujna 2018. Svi detalji o simpoziju dostupni su na http://www.icsports.org/K-BioS.aspx . Pozivamo sve zainteresirane da sudjeluju, posebice članove naše sekcije za biomehaniku.

Rok za slanje radova je produže do 12. srpnja 2018. Autori će biti obaviješteni o prihvaćanju rada do 23. srpnja 2018., a rok za finalnu (camera-ready) verziju rada je 31. srpnja 2018.