Poziv na predavanje – Boris Bačić: “Computational Sport Science: Human Motion Modelling and Analysis”

Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku (HDBIMF), Odjel za tehniku u medicini i biologiji Hrvatske sekcije IEEE i Znanstveni centar izvrsnosti za znanost o podatcima i napredne kooperativne sustave pozivaju Vas na predavanje

Computational Sport Science: Human Motion Modelling and Analysis

koje će održati dr. sc. Boris Bačić, Auckland University of Technology, School of Engineering, Computer and Mathematical Sciences, Novi Zeland, u petak 7. lipnja 2019. u 11:00, u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Predavanje je na engleskom jeziku, a predviđeno trajanje s raspravom je 60 minuta. Više o predavanju i predavaču pogledajte na ovoj poveznici.