Poziv na simpozij ‘Kineziologija u sportu i medicini: od biomehanike do sociodinamike’ K-BioS 2019

Simpozij o ‘Kineziologiji u sportu i medicini: od biomehanike do sociodinamike’ K-BioS 2019 održat će se u okviru kongresa ‘icSPORTS’ u Beču, Austrija od 20.-21. rujna 2019. Svi detalji o simpoziju dostupni su na http://www.icsports.org/K-BioS.aspx . Pozivamo sve zainteresirane da sudjeluju, posebice članove naše sekcije za biomehaniku.
Rok za slanje radova je produže do 15. srpnja 2019. Autori će biti obaviješteni o prihvaćanju rada do 23. srpnja 2019., a rok za finalnu (camera-ready) verziju rada je 31. srpnja 2019.