Poziv na konferenciju EMBEC2020

U organizaciji Slovenskog društva za medicinsku i biološku tehniku, od 14. do 18. lipnja 2020. u Portorožu, Slovenija, održat će se 8. po redu europska konferencija Međunarodne federacije za medicinsko i biološko inženjerstvo (IFMBE) – EMBEC 2020.

Sve informacije o konferencije dostupne su na www.embec2020.org .

Rok za slanje radova je 31. siječnja 2020.  15. veljače 2020.