Obilježavanje Svjetskog dana kliničkog inženjerstva 21.10.2020.

Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku obilježit će i ove godine Svjetski dan kliničkog inženjerstva (21.10.). Naš tradicionalni prigodni simpozij, ove godine ćemo zbog pandemije COVID-19, nadomjestiti virtualnim druženjem u srijedu, 21. listopada 2020. od 17:30-18:30 sati.

Tema sastanka su globalna zbivanja u području kliničkog  inženjerstva.

Sastanku je moguće pristupiti putem poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTgxMmI5ODYtOThmZS00MDA0LThiNGMtNDlhZDIyNmU1YTgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca71eddc-cc7b-4e5b-95bd-55b658e696be%22%2c%22Oid%22%3a%22d2b17087-1d1e-47fa-8f4d-5f15f9c721fd%22%7d