Prof. dr. sc. Ratko Magjarević dobitnik priznanja IUPESM Fellow

International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine (IUPESM) unija krovne organizacije za medicinsku fiziku International Organization for Medical Physics (IOMP) i krovne organizacije za biomedicinsko inženjerstvo International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) ove godine slavi 40. obljetnicu svog osnutka i uvodi IUPESM Fellowship kojim nagrađuje svoje najeminentnije vođe u proteklih 40 godina.

Priznanje IUPESM Fellow za svoje lidersko djelovanje u IFMBE-u i IUPESM-u dobio je prof. dr. sc. Ratko Magjarević.

Poster IUPESM Fellows 1980-2020

Čestitamo našem profesoru Magjareviću!

Obilježavanje Međunarodnog dana medicinske fizike – virtualni sastanak 9.11.2020.

Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku obilježit će i ove godine Međunarodni dan medicinske fizike (7.11.). Naš tradicionalni prigodni simpozij, ove godine ćemo zbog pandemije COVID-19, nadomjestiti virtualnim druženjem u ponedjeljak, 9. studenog 2020. od 14:30-15:30 sati.

Tema sastanka je “Medicinski fizičar kao zdrvstveni radnik” u skladu s ovogodišnjom globalnom temom koju je predložio IOMP, te tekuća zbivanja (fokus grupa za osiguranje kvalitete električnih uređaja koji koriste ionizirajuće zračenje, pravilnici i dr.).

Sastanku je moguće pristupiti putem poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGUxMDIzYTktN2U3Yi00ZmMzLTllZDYtNzY5ZGIyMWU0MTI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca71eddc-cc7b-4e5b-95bd-55b658e696be%22%2c%22Oid%22%3a%22d2b17087-1d1e-47fa-8f4d-5f15f9c721fd%22%7d

Obilježavanje Međunarodnog dana medicinske fizike 7.11.2020.

Povodom Međunarodnog dana medicinske fizike (7.11.) Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i  medicinsku fiziku poziva svoje članove i sve zainteresirane na webinar Medical physicist as a health professional u organizaciji IOMP-a.

Webinar će se održati 7.11.2020. od 13 do 14 sati. Moderator je Dr. Madan Rehani, predsjednik IOMP-a, a panelisti Ola Holmberg, Giorgia Loreti (IAEA), Madan Rehani (IOMP), Ibrahim Duhaini (IDMP),  Ad Maas (EFOMP), Hassan Kharita (MEFOMP), Sandra Guzman (ALFIM), Taofeeq Ige (FAMPO), Arun Chougule, (AFOMP) i Freddy Haryanto (SEAFOMP).

Poveznica za registraciju: https://www.iomp.org/iomp-webinar-16.  Nakon registracije dobit ćete e-mail s detaljima za uključenje. Više detalja o ovom IOMP-ovom webinaru pročitajte na https://www.iomp.org/iomp-school-webinars/