Međunarodni dan medicinske fizike

HDBIMF će obilježiti Međunarodni dana medicinske fizike – IDMP (7. 11.) sastankom putem platforme MS Teams u
ponedjeljak, 8. studenog 2021. s početkom u 16:30.
Poveznica za pristup je https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDBiZTEwZDctYmU1My00Njg4LTllZmUtZGRlMjM3NWQ4ZjRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca71eddc-cc7b-4e5b-95bd-55b658e696be%22%2c%22Oid%22%3a%22ef300904-8cfc-4cac-9acd-9f2c1f82cd7f%22%7d .