ICRP publikacija o radiološkoj zaštiti ljudi i okoliša u slučaju velikih nuklearnih nesreća

Međunarodno povjerenstvo za zaštitu od zračenja (ICRP), izradilo je ICRP publikaciju 146 Radiološka zaštita ljudi i okoliša u slučaju velike nuklearne nesreće i učinilo je javno dostupnom za preuzimanje https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/ANIB_49_4 .

Iako ova publikacija nije izričito namijenjena pokrivanju ispuštanja radioaktivnosti uslijed vojnih akcija, načela i smjernice koje su dane trebale bi biti od pomoći ako se dogodi takav nesretni događaj. Nadamo se da će ovo pomoći onima koji su odgovorni za planiranje odgovora na veliku nuklearnu nesreću da budu bolje pripremljeni i da neće biti potrebno provesti te planove u djelo.