Pokretanje europskog partnerstva “PIANOFORTE”: istraživanje i obrazovanje za zaštitu od zračenja

Europsko partnerstvo za istraživanje zaštite od zračenja PIANOFORTE, pokrenuto 14. lipnja 2022.,  pridonijet će poboljšanju zaštite javnosti, radnika, pacijenata i okoliša od izloženosti ionizirajućem zračenju u okolišu, na radnom mjestu i u zdravstvu. Okuplja 58 partnera koji predstavljaju 22 zemlje Europske unije te Ujedinjeno Kraljevstvo i Norvešku, a koordinira ga Francuski institut za zaštitu od zračenja i nuklearnu sigurnost (IRSN). Sufinanciran je od strane programa Europske unije EURATOM i država članica zemalja sudionica. Kroz istraživačke aktivnosti koje će se provoditi u njegovom okviru, PIANOFORTE će pridonijeti provedbi europskih politika kao što su Europski plan za borbu protiv raka, Zeleni pakt za rast te provedba plana za smanjenje industrijskih i prirodnih rizika.  Parterstvo će tajati do 2027. godine, a okvirni proračun je 46 milijuna eura, od čega će 65% financirati EU. Unutar ovog partnerstva, između 2023. i 2025. bit će organizirana najmanje tri poziva za dostavu prijedloga, otvorena cijeloj europskoj istraživačkoj zajednici za zaštitu od zračenja. Oni će se usredotočiti na sljedeće četiri teme:

  • poboljšanje zaštite pacijenata od zračenja u odnosu na uporabu ionizirajućeg zračenja u medicini
  • bolje razumijevanje varijabilnosti individualnog odgovora na izloženost ionizirajućem zračenju
  • proučavanje mehanizama uključenih u kroničnu izloženost niskim dozama ionizirajućeg zračenja
  • poboljšanje sposobnosti predviđanja i otpornosti u nuklearnim ili radiološkim kriznim situacijama i upravljanju nakon nesreće.

Hrvatski partner (POM – Programme Owner and/or Programme Manager) je Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada (IMI), kontakt dr. sc. Ivica Prlić.