Vrste članstva

Članstvo u HDBIMF-u može biti redovno, pridruženo i počasno.

Redovnim članom HDBIMF-a može postati svaka poslovno sposobna osoba koja je završila studij iz područja biomedicinskog inženjerstva, fizike, elektrotehnike, računarstva, medicine, biologije ili neki od srodnih studija na visokoškolskoj instituciji, a zainteresirana je za pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva HDBIMF-a i prihvaća odredbe Statuta.

Pridruženim članom mogu postati sve poslovno sposobne fizičke i pravne osobe koje žele potpomagati rad HDBIMF-a i promicati njegove ciljeve.

Fizička ili pravna osoba koja je zainteresirana za redovno ili pridruženo članstvo ispunjava i potpisuje pristupnicu s izjavom o prihvaćanju odredbi Statuta. Odluku o prijemu u redovno i pridruženo članstvo donosi Izvršni odbor.

Počasnim članom može postati redovni višegodišnji član HDBIMF-a koji se kao stručnjak posebno istaknuo u afirmaciji biomedicinskog inženjerstva ili medicinske fizike, ili stručnjak iz srodnog hrvatskog ili inozemnog društva koji je posebno doprinio razvoju međusobne suradnje društava. O počasnom članstvu odlučuje Skupština na prijedlog Izvršnog odbora.