O nama

Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku je samostalna i dragovoljna udruga znanstvenika, stručnjaka i drugih visokoškolsko obrazovanih osoba udruženih radi razvijanja i unaprjeđenja stručnog i znanstvenog rada u području biomedicinskog inženjerstva i medicinske fizike.

Skraćeni naziv udruge je: HDBIMF. Uz naziv na hrvatskom jeziku Društvo rabi i naziv na engleskom jeziku koji glasi Croatian Biomedical Engineering and Medical Physics Society. Skraćeni naziv Udruge na engleskom jeziku je: CROBEMPS.

Društvo je osnovano je 1984. godine. Do 2016. je djelovalo pod nazivom Hrvatsko društvo za medicinsku i biološku tehniku (HDMBT). Društvo je 1993. godine postalo punopravnim članom International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) i European Federation of Organizations for Medical Physics (EFOMP).

HDBIMF je pravna osoba upisana u Registar udruga Republike Hrvatske. HDBIMF je neprofitna organizacija.

 

Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku je član međunarodnih krovnih udruga:


International Federation for Medical and Biological Engineering

www.ifmbe.org

 

 

 

International Organization for Medical Physics
www.iomp.org

 

European Alliance for Medical and Biological Engineering & Science
www.eambeas.org

 

European Federation of Organisations in Medical Physics
www.efomp.org

 

 

 

International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) i International Organization for Medical Physics (IOMP) su utemeljitelji  International Union for Physical and Engineering Sciences in Medicine (IUPESM). IUPESM je član International Council for Science (ICSU).