TV prilog o medicinskoj fizici

Regionalna televizija Kanal Ri posvetila je jednu svoju emisiju Rijeka zdravlja aktivnostima Centra za medicinsku fiziku i zaštitu od zračenja KBC Rijeka. Prilog vrlo lijepo, na znanstveno-popularan način, približava široj javnosti ulogu medicinskih fizičara u zdravstvenom sustavu. Prilog možete pogledati na YouTubeu https://www.youtube.com/watch?v=dK-pHH2IfAw .

Sastanak s državnim tajnikom Ministarstva zdravstva RH

U četvrtak 7. rujna 2017. održan je sastanak delegacije HDBIMF-a u sastavu dr.sc. Mirjana Budanec, Ivana Kralik i dr. sc. Hrvoje Hršak s državnim tajnikom Ministarstva zdravstva prim. Željkom Plazonićem i suradnicima, vezano uz pitanja regulacije profesije medicinski fizičar te specijalizacije iz medicinske fizike.

 

3. međunarodna radionica: “Nove tehnologije u praćenju i kontroli dijabetesa”

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva i Nalecz Institut za biokibernetiku i biomedicinsko inženjerstvo Poljske akademije znanosti,  uz podršku Hrvatskog društva za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku organiziraju 3. međunarodnu radionicu Nove tehnologije u praćenju i kontroli dijabetesa. Organizatori radionice su prof. Ratko Magjarević i prof. Piotr Ładyżyński.

Radionica će se održati 12.9.2017. od 10 do 15 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb.

Radionica je otvorena za sve zainteresirane.

 

Savjetovanje o nacrtu Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja i postupanjima u slučaju izvanrednog događaja

Otvoreno je savjetovanje na temu: Savjetovanje o nacrtu Uredbe o mjerama zaštite od
ionizirajućeg zračenja i postupanjima u slučaju izvanrednog događaja

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5842

Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja i postupanjima u slučaju izvanrednog događaja stvara pravni okvir sustava pripravnosti i odgovora na radiološki i nuklearni izvanredni događaj za Republiku Hrvatsku. Ovim nacrtom Uredbe se omogućuje ustrojavanje sustava pripravnosti i odaziva na izvanredni događaj koji će biti u skladu sa zahtjevima Europske Unije iz Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom te s najnovijim preporukama Međunarodne agencije za atomsku energiju iz dokumenta General Safety Requirements Part 7 – Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency i pratećih dokumenata. Zakonska osnova za donošenje ove Uredbe je članak 60. stavak 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, broj 141/13 i 39/15). Ova Uredba je jedan od propisa kojima se u hrvatsko zakonodavstvo prenose Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom i Direktiva Vijeća 2014/87/Euratom od 8. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/71/Euratom o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.10.2017.

Pozivamo zaintersirane članove da se uključe individualno ili preko Društva (osoba za kontakt: dr. sc. Mario Medvedec).

Savjetovanje na temu: Nacrt prijedloga pravilnika o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora

Otvoreno je savjetovanje na temu: Nacrt prijedloga pravilnika o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5804 [1]

Zakonska osnova za izradu ovog Pravilnika je članak 49. stavak 8. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti ( (»Narodne novine«, br. 141/13 i 39/15). Njime se propisuju : uvjeti te način zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, obveza vođenja evidencije o istima, njihov sadržaj, način vođenja i rokovi čuvanja te opseg i način izvješćivanja kao i popis i uvjeti djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora te popis dokumenata kojima se u postupku davanja odobrenja dokazuje da je udovoljeno propisanim uvjetima.

Savjetovanje je otvoreno do: 3.9.2017.

Pozivamo zaintersirane članove da se uključe individualno ili preko Društva (osoba za kontakt: dr. sc. Mario Medvedec).

Poziv na predavanje: Aristeidis Dermitzakis “Medical Ultrasound Imaging”

Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku i Odjel za tehniku u medicini i biologiji (EMB18) Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje

“Medical Ultrasound Imaging”

koje će održati dr. Aristeidis Dermitzakis , Sveučilište u Patrasu, Patras, Grčka.

Predavanje će se održati u petak, 19. svibnja 2017. godine u 10:30 sati u Knjižnici Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3.

Javni okrugli stol „Inovacije unaprjeđuju život“

Povodom Svjetskog dana intelektualnog vlasništva Državni zavod za intelektualno vlasništvo organizira javni okrugli stol pod nazivom  “Inovacije unaprjeđuju život”, 26. travnja 2017., srijeda, od 14 do 16 sati, Velika dvorana Novinarskog doma, Perkovčeva 2, Zagreb.
Sudionici Okruglog stola bit će hrvatski znanstvenici, stručnjaci i inovatori koji se bave inovacijskim djelatnostima u područjima od osobitog značaja za unaprjeđenje života (kao što su zdravlje i medicina, lijekovi i medicinski proizvodi, robotika, informacijske tehnologije i proizvodi iz svakodnevnog života) te koji su i sami dali značajan doprinos inovacijama u tim područjima. Među sudionicima je i član našeg Društva dr. sc. Božidar Ferek-Petrić. Sudjelovanje na Okruglom stolu je otvoreno za zainteresiranu javnost, uz prethodnu najavu e-mailom. Više informacija potražite na stranicama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo www.dziv.hr.

Poziv na izbornu skupštinu HDBIMF-a

Izborna skupština Hrvatskog društva za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku održat će se u srijedu 12. travnja 2017. godine u 18:00 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, Zagreb.

Nominacije za članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora mogu uputiti svi članovi HDBIMF-a do 10. travnja 2017. godine e-poštom na adresu hdbimf@hdbimf.hr. Nominacija mora sadržavati kratku biografiju nominirane osobe, odbor za koji se nominira, te potpisanu izjavu nominirane osobe kojom potvrđuje spremnost preuzimanja funkcije za koju se predlaže.

Poziv na predavanje: Prof. E. Martincic “Modeling and Manufacturing of Microsystems and Sensors”

Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija, IEEE Hrvatska sekcija – Odjel za mjerenja i instrumentaciju, Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku pozivaju vas na predavanje
“Modeling and Manufacturing of Microsystems and Sensors”
kroz koje će profesor Emile Martincic dati pregled istraživanja Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, University Paris-Sud, University Paris Saclay.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 10. travnja 2017. godine, u 11.00 sati, u dvorani D-160 Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Glavni tajnik IFMBE-a u posjetu Hrvatskoj

Glavni tajnik Međunarodne federacije medicinskog i biološkog inženjerstva (IFMBE) profesor Kang Ping Lin posjetit će Zagreb 19. i 20. ožujka 2017. Tijekom posjeta profesor Lin će se sastati s predsjednikom HDBIMF-a izv. prof. dr. sc. Igorom Lackovićem, s prethodnim predsjednikom HDBIMF-a i IFMBE-a prof. dr. sc. Ratkom Magjarevićem te s predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i računastva Sveučilišta u Zagrebu.

Kratku biografiju profesora Lina pogledajte na engleskim stranicama naših obavijesti.