3. međunarodna radionica: “Nove tehnologije u praćenju i kontroli dijabetesa”

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva i Nalecz Institut za biokibernetiku i biomedicinsko inženjerstvo Poljske akademije znanosti,  uz podršku Hrvatskog društva za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku organiziraju 3. međunarodnu radionicu Nove tehnologije u praćenju i kontroli dijabetesa. Organizatori radionice su prof. Ratko Magjarević i prof. Piotr Ładyżyński.

Radionica će se održati 12.9.2017. od 10 do 15 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Unska 3, Zagreb.

Radionica je otvorena za sve zainteresirane.

 

Savjetovanje o nacrtu Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja i postupanjima u slučaju izvanrednog događaja

Otvoreno je savjetovanje na temu: Savjetovanje o nacrtu Uredbe o mjerama zaštite od
ionizirajućeg zračenja i postupanjima u slučaju izvanrednog događaja

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5842

Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja i postupanjima u slučaju izvanrednog događaja stvara pravni okvir sustava pripravnosti i odgovora na radiološki i nuklearni izvanredni događaj za Republiku Hrvatsku. Ovim nacrtom Uredbe se omogućuje ustrojavanje sustava pripravnosti i odaziva na izvanredni događaj koji će biti u skladu sa zahtjevima Europske Unije iz Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom te s najnovijim preporukama Međunarodne agencije za atomsku energiju iz dokumenta General Safety Requirements Part 7 – Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency i pratećih dokumenata. Zakonska osnova za donošenje ove Uredbe je članak 60. stavak 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, broj 141/13 i 39/15). Ova Uredba je jedan od propisa kojima se u hrvatsko zakonodavstvo prenose Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom i Direktiva Vijeća 2014/87/Euratom od 8. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/71/Euratom o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.10.2017.

Pozivamo zaintersirane članove da se uključe individualno ili preko Društva (osoba za kontakt: dr. sc. Mario Medvedec).

Savjetovanje na temu: Nacrt prijedloga pravilnika o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora

Otvoreno je savjetovanje na temu: Nacrt prijedloga pravilnika o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5804 [1]

Zakonska osnova za izradu ovog Pravilnika je članak 49. stavak 8. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti ( (»Narodne novine«, br. 141/13 i 39/15). Njime se propisuju : uvjeti te način zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, obveza vođenja evidencije o istima, njihov sadržaj, način vođenja i rokovi čuvanja te opseg i način izvješćivanja kao i popis i uvjeti djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora te popis dokumenata kojima se u postupku davanja odobrenja dokazuje da je udovoljeno propisanim uvjetima.

Savjetovanje je otvoreno do: 3.9.2017.

Pozivamo zaintersirane članove da se uključe individualno ili preko Društva (osoba za kontakt: dr. sc. Mario Medvedec).

Poziv na predavanje: Aristeidis Dermitzakis “Medical Ultrasound Imaging”

Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku i Odjel za tehniku u medicini i biologiji (EMB18) Hrvatske sekcije IEEE pozivaju vas na predavanje

“Medical Ultrasound Imaging”

koje će održati dr. Aristeidis Dermitzakis , Sveučilište u Patrasu, Patras, Grčka.

Predavanje će se održati u petak, 19. svibnja 2017. godine u 10:30 sati u Knjižnici Zavoda za elektroničke sustave i obradbu informacija, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Unska 3.

Javni okrugli stol „Inovacije unaprjeđuju život“

Povodom Svjetskog dana intelektualnog vlasništva Državni zavod za intelektualno vlasništvo organizira javni okrugli stol pod nazivom  “Inovacije unaprjeđuju život”, 26. travnja 2017., srijeda, od 14 do 16 sati, Velika dvorana Novinarskog doma, Perkovčeva 2, Zagreb.
Sudionici Okruglog stola bit će hrvatski znanstvenici, stručnjaci i inovatori koji se bave inovacijskim djelatnostima u područjima od osobitog značaja za unaprjeđenje života (kao što su zdravlje i medicina, lijekovi i medicinski proizvodi, robotika, informacijske tehnologije i proizvodi iz svakodnevnog života) te koji su i sami dali značajan doprinos inovacijama u tim područjima. Među sudionicima je i član našeg Društva dr. sc. Božidar Ferek-Petrić. Sudjelovanje na Okruglom stolu je otvoreno za zainteresiranu javnost, uz prethodnu najavu e-mailom. Više informacija potražite na stranicama Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo www.dziv.hr.

Poziv na izbornu skupštinu HDBIMF-a

Izborna skupština Hrvatskog društva za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku održat će se u srijedu 12. travnja 2017. godine u 18:00 sati u Sivoj vijećnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, Zagreb.

Nominacije za članove Izvršnog odbora i Nadzornog odbora mogu uputiti svi članovi HDBIMF-a do 10. travnja 2017. godine e-poštom na adresu hdbimf@hdbimf.hr. Nominacija mora sadržavati kratku biografiju nominirane osobe, odbor za koji se nominira, te potpisanu izjavu nominirane osobe kojom potvrđuje spremnost preuzimanja funkcije za koju se predlaže.

Poziv na predavanje: Prof. E. Martincic “Modeling and Manufacturing of Microsystems and Sensors”

Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija, IEEE Hrvatska sekcija – Odjel za mjerenja i instrumentaciju, Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku pozivaju vas na predavanje
“Modeling and Manufacturing of Microsystems and Sensors”
kroz koje će profesor Emile Martincic dati pregled istraživanja Centre de Nanosciences et de Nanotechnologies, University Paris-Sud, University Paris Saclay.

Predavanje će se održati u ponedjeljak, 10. travnja 2017. godine, u 11.00 sati, u dvorani D-160 Fakulteta elektrotehnike i računarstva.

Glavni tajnik IFMBE-a u posjetu Hrvatskoj

Glavni tajnik Međunarodne federacije medicinskog i biološkog inženjerstva (IFMBE) profesor Kang Ping Lin posjetit će Zagreb 19. i 20. ožujka 2017. Tijekom posjeta profesor Lin će se sastati s predsjednikom HDBIMF-a izv. prof. dr. sc. Igorom Lackovićem, s prethodnim predsjednikom HDBIMF-a i IFMBE-a prof. dr. sc. Ratkom Magjarevićem te s predstavnicima Fakulteta elektrotehnike i računastva Sveučilišta u Zagrebu.

Kratku biografiju profesora Lina pogledajte na engleskim stranicama naših obavijesti.

Poziv na simpozij “New Advances in Radio and Immuno Therapy of Cancer”

Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku suorganizira 30. ožujka 2017. simpozij

“New Advances in Radio and Immuno Therapy of Cancer”

Od naših članova, na simpoziju će predavanje održati dr.sc. Hrvoje Hršak na temu “Advances in Radiosurgery of Brain Metastases”.
Cjelokupni program simpozija, te mjesto i vrijeme održavanja je u nastavku obavijesti.
Sudjelovanje je besplatno, ali je zbog ograničenog broja sjedećih mjesta u predavaonici neophodna prijava na web stranici http://www.hdir.hr/

NEW ADVANCES IN RADIO AND IMMUNO THERAPY OF CANCER SYMPOSIUM
30th March 2017, Ruđer Bošković Institute (3rd wing lecture hall), Bijenička 54, Zagreb, Croatia

PROGRAMME:
9:00  REGISTRATION
9:25  OPENING
9:30  Yona Keisari (Sackler School of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel)
The Development of a Cancer Treatment Integrating a Novel Alpha Radiation Based Radiotherapy and Immunotherapy: From Preclinical To Clinical Studies
10:30  Igor Aurer (University Hospital Centre Zagreb, University of Zagreb School of Medicine, Zagreb, Croatia)
Immunotherapy in Hematology: Successes and Failures
11:00  Gregor Serša (Institute of Oncology Ljubljana, Ljubljana, Slovenia)
Adjuvant IL-2 Gene Therapy to Electrochemotherapy Potentiates Local Response to Systemic Response
12:00  COFFEE BREAK
12:30  Željka Knežević (Ruđer Bošković Institute, Zagreb, Croatia)
Proton Therapy in Cancer Treatment
13:00  Hrvoje Hršak (University of Zagreb School of Medicine, Zagreb, Croatia)
Advances in Radiosurgery of Brain Metastases
13:30  Josip Grah (University Hospital Centre Zagreb, University of Zagreb School of Medicine, Zagreb, Croatia)
The Influence of Tumor Heterogeneity on the Outcome of Radiotherapy
14:00  Robert Stad (PerkinElmer) (sponsored lecture)
Immunophenotyping the Tumour Microenvironment in FFPE Sections

Poziv na predavanje: Dr. Tomislav Mileković „Neuroprosthetic technologies to restore movement and communication of people with paralysis“

MilekovicTomislav

Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku (HDBIMF) i Odjel za tehniku u medicini i biologiji Hrvatske sekcije IEEE pozivaju Vas na predavanje

Neuroprosthetic technologies to restore movement and communication of people with paralysis”

koje će održati Dr. Tomislav Mileković, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Švicarska u ponedjeljak, 20. ožujka 2017. godine u 10:15 sati u dvorani D-1 Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu, Unska 3, Zagreb.

Predavanje je na engleskom jeziku, a predviđeno trajanje s raspravom je 60 minuta. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane.