Kontakt

Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku

Adresa:
Unska 3
10000 Zagreb
Republika Hrvatska

Telefon:  +385 1 6129 808
Telefaks:  +385 1 6129 652
E-pošta:  hdbimf@hdbimf.hr
Web:  www.hdbimf.hr

OIB:  48511906388
Matični broj poslovnog subjekta:  01439693
Registarski broj udruge:  00001124
IBAN:  HR5624020061100458976

Gdje se nalazimo?


Obrazac za kontakt