Djelatnosti

Djelatnosti HDBIMF-a kojima se ostvaruju ciljevi HDBIMF-a su:

  • organizacija znanstvenih i stručnih sastanaka, predavanja, simpozija, savjetovanja, konferencija, seminara, izložbi i drugih znanstveno-stručnih skupova s temama iz područja biomedicinskog inženjerstva i medicinske fizike,
  • izobrazba i pomoć u izobrazbi stručnjaka u području biomedicinskog inženjerstva i medicinske fizike,
  • zastupanje interesa biomedicinskog inženjerstva i medicinske fizike u javnosti i regulatornim tijelima,
  • sudjelovanje u predlaganju zakona, propisa, preporuka, norma,
  • sudjelovanje u stvaranju stručnog nazivlja,
  • izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija,
  • umrežavanje i međunarodna znanstvena i stručna suradnja.