Savjetovanje o nacrtu Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja i postupanjima u slučaju izvanrednog događaja

Otvoreno je savjetovanje na temu: Savjetovanje o nacrtu Uredbe o mjerama zaštite od
ionizirajućeg zračenja i postupanjima u slučaju izvanrednog događaja

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5842

Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja i postupanjima u slučaju izvanrednog događaja stvara pravni okvir sustava pripravnosti i odgovora na radiološki i nuklearni izvanredni događaj za Republiku Hrvatsku. Ovim nacrtom Uredbe se omogućuje ustrojavanje sustava pripravnosti i odaziva na izvanredni događaj koji će biti u skladu sa zahtjevima Europske Unije iz Direktive Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom te s najnovijim preporukama Međunarodne agencije za atomsku energiju iz dokumenta General Safety Requirements Part 7 – Preparedness and Response for a Nuclear or Radiological Emergency i pratećih dokumenata. Zakonska osnova za donošenje ove Uredbe je članak 60. stavak 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, broj 141/13 i 39/15). Ova Uredba je jedan od propisa kojima se u hrvatsko zakonodavstvo prenose Direktiva Vijeća 2013/59/Euratom od 5. prosinca 2013. o osnovnim sigurnosnim standardima za zaštitu od opasnosti koje potječu od izloženosti ionizirajućem zračenju, i o stavljanju izvan snage direktiva 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom i 2003/122/Euratom i Direktiva Vijeća 2014/87/Euratom od 8. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/71/Euratom o uspostavi okvira Zajednice za nuklearnu sigurnost nuklearnih postrojenja.

Savjetovanje je otvoreno do: 15.10.2017.

Pozivamo zaintersirane članove da se uključe individualno ili preko Društva (osoba za kontakt: dr. sc. Mario Medvedec).

Savjetovanje na temu: Nacrt prijedloga pravilnika o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora

Otvoreno je savjetovanje na temu: Nacrt prijedloga pravilnika o zbrinjavanju radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=5804 [1]

Zakonska osnova za izradu ovog Pravilnika je članak 49. stavak 8. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti ( (»Narodne novine«, br. 141/13 i 39/15). Njime se propisuju : uvjeti te način zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora, obveza vođenja evidencije o istima, njihov sadržaj, način vođenja i rokovi čuvanja te opseg i način izvješćivanja kao i popis i uvjeti djelatnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada i iskorištenih izvora te popis dokumenata kojima se u postupku davanja odobrenja dokazuje da je udovoljeno propisanim uvjetima.

Savjetovanje je otvoreno do: 3.9.2017.

Pozivamo zaintersirane članove da se uključe individualno ili preko Društva (osoba za kontakt: dr. sc. Mario Medvedec).