Obilježavanje Međunarodnog dana medicinske fizike – virtualni sastanak 9.11.2020.

Hrvatsko društvo za biomedicinsko inženjerstvo i medicinsku fiziku obilježit će i ove godine Međunarodni dan medicinske fizike (7.11.). Naš tradicionalni prigodni simpozij, ove godine ćemo zbog pandemije COVID-19, nadomjestiti virtualnim druženjem u ponedjeljak, 9. studenog 2020. od 14:30-15:30 sati.

Tema sastanka je “Medicinski fizičar kao zdrvstveni radnik” u skladu s ovogodišnjom globalnom temom koju je predložio IOMP, te tekuća zbivanja (fokus grupa za osiguranje kvalitete električnih uređaja koji koriste ionizirajuće zračenje, pravilnici i dr.).

Sastanku je moguće pristupiti putem poveznice:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGUxMDIzYTktN2U3Yi00ZmMzLTllZDYtNzY5ZGIyMWU0MTI5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ca71eddc-cc7b-4e5b-95bd-55b658e696be%22%2c%22Oid%22%3a%22d2b17087-1d1e-47fa-8f4d-5f15f9c721fd%22%7d